PRZESTRZEŃ KULTURY – OŁAWA 2024

Data: do 21 maja 2024 Miejsce: Zapisy

Opis

Centrum Sztuki w Oławie we współpracy z Urzędem Miejskim Oławy ogłasza konkurs pn. „PRZESTRZEŃ KULTURY – OŁAWA 2024”, na finansową dotację autorskich projektów kulturalnych. Celem konkursu jest wsparcie działalności artystycznej, poprzez udzielenie grantu – dla podmiotów lub osób, które zajmują się działalnością z zakresu kultury i sztuki. Łączna pula możliwych do przyznania grantów wynosi 32.000 zł brutto.

W konkursie mogą uczestniczyć: organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze o działalności kulturalnej i osoby fizyczne. 

W konkursie gratyfikowane będą autorskie projekty, wykorzystujące wyłącznie plenerową przestrzeń miejską Oławy dla działań artystycznych i kulturalnych, dotyczące upowszechniania kultury poprzez przygotowanie i realizację wydarzeń artystycznych z dziedziny muzyki, sztuki teatralnej, a także innych sztuk performatywnych, łączących ze sobą te i inne dziedziny (w tym m.in. koncert, pokaz, spektakl teatralny, performance interdyscyplinarny, spektakl taneczny bądź warsztaty artystyczne), promowania twórczości artystycznej różnych dziedzin oraz zapewnienia mieszkańcom Oławy rozrywki kulturalnej.

Realizacja działań konkursowych obejmuje okres od 5 lipca do 25 sierpnia 2024 r. Planując działania projektowe, Uczestnik Konkursu musi wziąć pod uwagę kalendarz imprez organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie – celem uniknięcia nakładania się wydarzeń.

W celu przystąpienia do Konkursu należy wypełnić Kartę Zgłoszenia i przesłać ją drogą elektroniczną na e-mail: zg@kultura.olawa.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2024 r., do godz. 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 27 maja 2024 r. na stronie internetowej Centrum Sztuki w Oławie i na profilu facebook.

Pliki do pobrania: