Ogłoszenia

Unieważnienie postępowania

8 marca 2023
Unieważnienie postępowania na udzielenie zamówienia obejmującego ochronę fizyczną plenerowych imprez masowych i niemasowych organizowanych w sezonie letnim 2023 przez Centrum Sztuki w Oławie

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŁAWA – PERSPEKTYWA 2030

18 maja 2022
Szanowni Państwo! Miasto Oława przystąpiło do opracowania STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŁAWA – PERSPEKTYWA 2030. Dokument ten będzie wytyczał cele i kierunki rozwoju naszego miasta w najbliższych latach. Chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał uwzględniając potrzeby Mieszkańców i uwarunkowania społeczno-gospodarcze. W tym celu przygotowano ankietę adresowaną do Mieszkańców Oławy na temat warunków życia w mieście oraz oczekiwań, co do dalszych kierunków jego rozwoju.  Ankieta, składa się z pytań zamkniętych oraz pięciu otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 min. Ankieta jest w pełni anonimowa, a odpowiedzi będą prezentowane w formie zbiorczej. Dostępna jest do 15 czerwca 2022 roku pod linkiem:  https://www.survio.com/survey/d/Olawa Ankietę można również wypełnić w formie papierowej, formularze są do pobrania w holu Urzędu Miejskiego w Oławie przy pl. Zamkowym 15 oraz w sekretariacie w Ratuszu – Rynek 1. Wypełniony formularz można złożyć w przygotowanych tam urnach. Zapraszamy do wypełnienia ankiety!