Dokumenty

Centrum Sztuki:

Struktura
Statut organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej
Zarządzenie w sprawie procedury zarządzania ryzykiem
Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie z dnia 16.08.2022r. w sprawie ustalenia zasad i stawek za wynajem pomieszczeń i sprzętu Centrum Sztuki w Oławie

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Centrum Sztuki w Oławie
Regulamin sprzedaży biletów online
Regulamin Gminna Karta Seniora
Regulamin Oławska Karta Dużej rodziny
Regulamin Oławskiej Karty Seniora
Regulamin karty podarunkowej