System pętli indukcyjnej

Nowością w sali widowisko-kinowej OWE ODRA Centrum Sztuki w Oławie jest system pętli indukcyjnej, dzięki któremu miłośnicy wydarzeń teatralnych, muzycznych i seansów kinowych ze szczególnymi potrzebami mogą w pełni korzystać z oferty kulturalnej Centrum Sztuki w Oławie. Od kilku miesięcy największa sala widowisko-kinowa w Oławie i powiecie oławskim jest wyposażona w system wspomagania słyszenia z pętlą indukcyjną, umożliwiający osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę indukcyjną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. W punkcie kasowo-recepcyjnym OWE ODRA zainstalowano system pętli indukcyjnej stanowiskowej. Żeby skorzystać z tej funkcji należy przełączyć aparat słuchowy na program indukcyjny “T”. Żadne dodatkowe urządzenia ani odbiorniki nie są wymagane, ponieważ cewka odbiorcza wbudowana jest w aparat słuchowy (posiada ją ponad 90% wszystkich aparatów słuchowych). Pętla indukcyjna jest zawsze włączona, nie trzeba prosić o jej uruchomienie.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu “Konwersja Cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie – zakup profesjonalnego sprzętu audio-video i pętli indukcyjnej”. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu “Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.