Kontakt OUTW

Oławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
mieści się w budynku Ośrodka Kultury w Oławie
przy ul. 11 Listopada 27, 55 – 200 Oława
Instruktor  – Monika Szczeciak
tel.: 605 472 065
outw@kultura.olawa.pl