Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

18 czerwca 2020
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznychz późniejszymi zmianami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniższy zakres prac: Remont wjazdu do garaży w Centrum Sztuki Oławie , filia nr 2 Ośrodek Kultury, ul. 11 Listopada 27 Zakres Prac: Rozbiórka istniejących murów oporowych i podjazdu. Wykonanie murów oporowych z betonu B25/W8 . Wykonanie odwodnienia liniowego podjazdu . Wykonanie podjazdu z kostki betonowej gr. 8cm . Pomalowanie/odświeżenie ściany drzwi garażowych . Wywóz i utylizacja mat. z rozbiórki. II. Kryterium oceny ofert: cena jest jedynym kryterium oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. III. Termin wykonania prac: Od  14.07.2020r. Do  31.08.2020r. III. Miejsce i termin składania ofert: termin składania ofert do 30.06.2020r. V. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa wraz z pomiarami elementów oraz projekt umowy VI. Ofertę prosimy przesłać pocztą lub osobiście  na adres  Centrum Sztuki w Oławie  55-200 Oława,  ul. Młyńska 3       lub pocztą elektroniczną : tw@kultura.olawa.pl Możliwość obejrzenia zakresu prac kontakt tel. 661424603 Tomasz Wodzicki

Zakup ekranu kinowego do Centrum Sztuki w Oławie

9 kwietnia 2015
Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty – Zakup ekranu kinowego do Centrum Sztuki w Oławie Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu – Zakup ekranu kinowego do Centrum Sztuki w Oławie SIWZ Załącznik do SIWZ 1 Załącznik do SIWZ 2 Załącznik do SIWZ 2a Załącznik do SIWZ 2b Załącznik do SIWZ 2c Załącznik do SIWZ 3 Załącznik do SIWZ 4 Załącznik do SIWZ 5 Zmiana treści SIWZ 17.03.2015 Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn.13.03.2015 Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 18.03.2015

Dostawa i montaż cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D do Centrum Sztuki w Oławie

9 kwietnia 2015
Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty – Dostawa i montaż cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D do Centrum Sztuki w Oławie Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa i montaż cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D do Centrum Sztuki w Oławie SIWZ Załącznik do SIWZ 1 Załącznik do SIWZ 2a Załącznik do SIWZ 2b Załącznik do SIWZ 2c Załącznik do SIWZ 3 – umowa Załącznik do SIWZ 4 Załącznik do SIWZ 5

Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie

7 kwietnia 2015
Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty – Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie Ogłoszenie o zamówieniu Komunikat z dnia 18.03.2015 do ogłoszenia o zamówieniu – Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie o zmianie godziny wizji lokalnej. Ogłoszenie o zamówieniu – Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie SIWZ Załącznik do SIWZ 1 Załącznik do SIWZ 2a Załącznik do SIWZ 2b Załącznik do SIWZ 2c Załącznik do SIWZ 3 – umowa Załącznik do SIWZ 4 Załącznik do SIWZ 5