Ogłoszenia

Centrum Sztuki w Oławie zatrudni osobę na stanowisko: KONSERWATOR

20 lipca 2020
Centrum Sztuki w Oławie zatrudni osobę na stanowisko: KONSERWATORwymiar czasu pracy – ½  etatu  Zakres obowiązków: Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych Utrzymanie w sprawności technicznej  sprzętu będącego na wyposażeniu instytucji  Usuwanie drobnych awarii  Wymagania:  prawo jazdy kat. B zdolności manualne i doświadczenie w obsłudze podstawowych elektronarzędzi Wymagane dokumenty: CV Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje oraz umiejętności Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem „Konserwator” do dnia 2 września 2020r. do godz. 15.00 na adres:Centrum Sztuki w Oławie, filia nr 1 – Ośrodek Współpracy Europejskiej ODRA,  ul.  Młyńska 3, 55-200 Oława (w godz. 10.00 -18.00)parter (recepcja)lub e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl. Administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Centrum Sztuki w Oławie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie art. 221 ustawy kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pan wyraźnej zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek na adres mailowy iod@kultura.olawa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wysyłając dokumenty prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centrum Sztuki w Oławie.” Jeśli chcecie Państwo brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez nas prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centrum Sztuki w Oławie w celach przyszłych rekrutacji.” Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.

Nowe godziny pracy administracji !

30 czerwca 2020
Centrum Sztuki w Oławie informuje, że w okresie letnim (lipiec-sierpień) godziny pracy administracji oraz obsługi sekretariatu ulegają zmianie i obowiązują od 7.30 do 15.30 (OWE ODRA – filia nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 oraz Ośrodek Kultury – filia nr 2 przy ul. 11 Listopada 27). Kasa OWE ODRA czynna jest codziennie do 20.30.

ZAPYTANIE OFERTOWE

18 czerwca 2020
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznychz późniejszymi zmianami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniższy zakres prac: Remont wjazdu do garaży w Centrum Sztuki Oławie , filia nr 2 Ośrodek Kultury, ul. 11 Listopada 27 Zakres Prac: Rozbiórka istniejących murów oporowych i podjazdu. Wykonanie murów oporowych z betonu B25/W8 . Wykonanie odwodnienia liniowego podjazdu . Wykonanie podjazdu z kostki betonowej gr. 8cm . Pomalowanie/odświeżenie ściany drzwi garażowych . Wywóz i utylizacja mat. z rozbiórki. II. Kryterium oceny ofert: cena jest jedynym kryterium oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. III. Termin wykonania prac: Od  14.07.2020r. Do  31.08.2020r. III. Miejsce i termin składania ofert: termin składania ofert do 30.06.2020r. V. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa wraz z pomiarami elementów oraz projekt umowy VI. Ofertę prosimy przesłać pocztą lub osobiście  na adres  Centrum Sztuki w Oławie  55-200 Oława,  ul. Młyńska 3       lub pocztą elektroniczną : tw@kultura.olawa.pl Możliwość obejrzenia zakresu prac kontakt tel. 661424603 Tomasz Wodzicki

2 czerwca 2020
Informujemy, że w związku ze wznowieniem działalności Kina ODRA od dnia 6 czerwca br. kasa kina w terminie 2-5 czerwca czynna będzie w godz. 12.00-18.00.  Od 6 czerwca przywrócone zostają dyżury kasy w stałych godzinach. Jednocześnie zachęcamy do zakupu biletów on-line poprzez stronę kultura.olawa.pl.

Termin ważności kart podarunkowych

25 maja 2020
Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją i brakiem możliwości realizacji wydarzeń kulturalnych w formie bezpośredniej termin ważności kart podarunkowych ulega przedłużeniu i jest uzależniony od daty wznowienia działalności kinowej. Wszystkich posiadaczy kart podarunkowych uspokajamy, że dokładny czas wydłużenia ważności kart będzie podany w najbliższym możliwym terminie. Jednocześnie przypominamy, że aktualnie można również realizować  karty podarunkowe, zakupując bilety na wydarzenia koncertowe i teatralne, które są w sprzedaży. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 735 15 70 w godz. 8.00-16.00 lub pod adresem e-mail: bilety@kultura.olawa.pl

Ogłoszenie

6 maja 2020
W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców informujemy o odwołaniu miejskich imprez plenerowych: Oławski Dzień Dziecka oraz Święto Miasta Dni Koguta, planowanych na maj i czerwiec 2020r.  Urząd Miejski w Oławie oraz Centrum Sztuki w Oławie

8 kwietnia 2020
W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym na terenie Polski konkursy ofert ogłoszone przez Centrum Sztuki w Oławie dot. obsługi imprez plenerowych zostają unieważnione. Komunikat dot. ogłoszeń na: zabawki i balony na Oławskim Dniu Dziecka zabawki i balony na Dniach Koguta obsługę gastronomiczną Oławskiego Dnia Dziecka obsługę gastronomiczną Dni Koguta urządzenia rekreacyjno-sportowe podczas Dni Koguta

Uwaga!

7 kwietnia 2020
Centrum Sztuki w Oławie informuje, że w dniach 9 – 13 kwietnia instytucja jest nieczynna (OWE ODRA – filia nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 oraz Ośrodek Kultury – filia nr 2 przy ul. 11 Listopada 27). W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym od dnia 14 kwietnia br. do odwołania w godz. 8.00-14.00 zapraszamy do kontaktu telefonicznego (71 735 15 75) lub on-line (sekretariat@kultura.olawa.pl)