ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z późniejszymi zmianami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniższy zakres prac:

 1. Remont wjazdu do garaży w Centrum Sztuki Oławie , filia nr 2 Ośrodek Kultury, ul. 11 Listopada 27
  1. Zakres Prac:
  2. Rozbiórka istniejących murów oporowych i podjazdu.
  3. Wykonanie murów oporowych z betonu B25/W8 .
  4. Wykonanie odwodnienia liniowego podjazdu .
  5. Wykonanie podjazdu z kostki betonowej gr. 8cm .
  6. Pomalowanie/odświeżenie ściany drzwi garażowych .
  7. Wywóz i utylizacja mat. z rozbiórki.

II. Kryterium oceny ofert:

 • cena jest jedynym kryterium oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
 1. III. Termin wykonania prac:
 2. Od  14.07.2020r. Do  31.08.2020r.
 • III. Miejsce i termin składania ofert:
 • termin składania ofert do 30.06.2020r.

V. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa wraz z pomiarami elementów oraz projekt umowy

VI. Ofertę prosimy przesłać pocztą lub osobiście  na adres  Centrum Sztuki w Oławie  55-200 Oława,  ul. Młyńska 3

      lub pocztą elektroniczną : tw@kultura.olawa.pl

Możliwość obejrzenia zakresu prac kontakt tel. 661424603 Tomasz Wodzicki