Ogłoszenia

2 czerwca 2020
Informujemy, że w związku ze wznowieniem działalności Kina ODRA od dnia 6 czerwca br. kasa kina w terminie 2-5 czerwca czynna będzie w godz. 12.00-18.00.  Od 6 czerwca przywrócone zostają dyżury kasy w stałych godzinach. Jednocześnie zachęcamy do zakupu biletów on-line poprzez stronę kultura.olawa.pl.

Termin ważności kart podarunkowych

25 maja 2020
Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją i brakiem możliwości realizacji wydarzeń kulturalnych w formie bezpośredniej termin ważności kart podarunkowych ulega przedłużeniu i jest uzależniony od daty wznowienia działalności kinowej. Wszystkich posiadaczy kart podarunkowych uspokajamy, że dokładny czas wydłużenia ważności kart będzie podany w najbliższym możliwym terminie. Jednocześnie przypominamy, że aktualnie można również realizować  karty podarunkowe, zakupując bilety na wydarzenia koncertowe i teatralne, które są w sprzedaży. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 735 15 70 w godz. 8.00-16.00 lub pod adresem e-mail: bilety@kultura.olawa.pl

Ogłoszenie

6 maja 2020
W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców informujemy o odwołaniu miejskich imprez plenerowych: Oławski Dzień Dziecka oraz Święto Miasta Dni Koguta, planowanych na maj i czerwiec 2020r.  Urząd Miejski w Oławie oraz Centrum Sztuki w Oławie

8 kwietnia 2020
W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym na terenie Polski konkursy ofert ogłoszone przez Centrum Sztuki w Oławie dot. obsługi imprez plenerowych zostają unieważnione. Komunikat dot. ogłoszeń na: zabawki i balony na Oławskim Dniu Dziecka zabawki i balony na Dniach Koguta obsługę gastronomiczną Oławskiego Dnia Dziecka obsługę gastronomiczną Dni Koguta urządzenia rekreacyjno-sportowe podczas Dni Koguta

Uwaga!

7 kwietnia 2020
Centrum Sztuki w Oławie informuje, że w dniach 9 – 13 kwietnia instytucja jest nieczynna (OWE ODRA – filia nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 oraz Ośrodek Kultury – filia nr 2 przy ul. 11 Listopada 27). W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym od dnia 14 kwietnia br. do odwołania w godz. 8.00-14.00 zapraszamy do kontaktu telefonicznego (71 735 15 75) lub on-line (sekretariat@kultura.olawa.pl) 

2 kwietnia 2020
Centrum Sztuki w Oławie informuje, że w w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym terminie instytucja aktualnie (do odwołania) jest czynna w godz. od 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku (filia nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 oraz filia nr 2 przy ul. 11 Listopada 27). W tych godzinach prosimy o ewentualny kontakt telefoniczny: 71 735 15 75 lub 71 313 28 29 lub mailowy: sekretariat@kultura.olawa.pl.

OGŁOSZENIE OŁAWSKA MAJÓWKA

30 marca 2020
W związku z sytuacją  zagrożenia epidemiologicznego oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Oławy i okolic podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprezy masowej Oławska Majówka, planowanej na dzień 1 maja 2020 r. W przypadku możliwości ustalenia innego, bardziej odległego i bezpiecznego terminu koncertów, będziemy Państwa informować na bieżąco.

OGŁOSZENIE IMPREZY MASOWE 2020

27 marca 2020
W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym termin ogłoszenia wyników konkursu ofert na: zabawki i balony Oławski Dzień Dziecka, zabawki i balony Dni Koguta, obsługę gastronomiczną Oławskiego Dnia Dziecka, obsługę gastronomiczną Dni Koguta, urządzenia rekreacyjno-sportowe podczas Dni Koguta, zostaje przesunięty na dzień 8 kwietnia 2020 r.

Uwaga!

25 marca 2020
W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym bieżące wydarzenia kulturalne Centrum Sztuki w Oławie, w tym: koncerty, spektakle, zajęcia edukacyjne (kursy i sekcje) oraz zajęcia prowadzone w Oławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku są odwołane do 30 kwietnia br. Informacje dot. nowych terminów wydarzeń lub ewentualnym zwrocie kosztów biletów, opłaconych zajęć itp. będą podanepo dniu 14 kwietnia br. Obecna sytuacja powoduje również zawieszenie działalności kinowej do odwołania. Zachęcamy do śledzenia informacji na naszym profilu FB, staramy się wypełnić tę lukę kulturalną i mamy kilka propozycji on-line. Szczegóły wkrótce. Przypominamy, że w terminie 24.03 do 31.03 Centrum Sztuki w Oławie będzie czynne w godz. od 8.00-14.00 (filia nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 oraz filia nr 2 przy ul. 11 Listopada 27). W tych godzinach prosimy o ewentualny kontakt telefoniczny: 71 735 15 75 lub 71 313 28 29 lub mailowy: sekretariat@kultura.olawa.pl.

Ogłoszenie Imprezy masowe 2020

18 marca 2020
Działając na podstawie art. 255 pkt 5) ustawy prawo zamówień publicznych, niniejszym unieważniam postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące: 1. Zapytanie ofertowe dot. zaproszenia do składania ofert na ochronę i bezpieczeństwo plenerowych imprez masowych organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie; 2. Zapytanie cenowe o koszty zabezpieczenia medycznego plenerowych imprez masowych i niemasowych, organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie; 3. Zapytanie cenowe obejmujące organizację zaplecza sanitarnego plenerowych imprez masowych i niemasowych, organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie; 4. Zapytania cenowe na dostawę ogrodzenia na plenerowe imprezy masowe organizowane w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie. Przyczyną unieważnienia postępowania jest istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Powyższe spowodowane jest wprowadzonym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego w celu walki z koronawirusem. Szereg ograniczeń,skutkujących długoterminowymi konsekwencjami, w tym zwłaszcza zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób powoduje, że nie jest obecnie możliwe przeprowadzenie objętych zamówieniem imprez. W tym stanie rzeczy Zamawiający zobligowany jest do unieważnienie przedmiotowego postępowania. Anna Ślipko Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie