Centrum Sztuki w Oławie zatrudni osobę na stanowisko: KONSERWATOR

Centrum Sztuki w Oławie zatrudni osobę na stanowisko: KONSERWATOR
wymiar czasu pracy – pełny etat 

Obowiązki: wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych, utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu będącego na wyposażeniu instytucji, usuwanie drobnych awarii;

Wymagania: prawo jazdy kat. B, zdolności manualne i doświadczenie w obsłudze podstawowych elektronarzędzi;

DokumentyCV, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje oraz umiejętności.

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem „Konserwator” do dnia 28 września 2020r. do godz. 15.00 na adres Centrum Sztuki w Oławie (filia nr 1): Ośrodek Współpracy Europejskiej ODRA, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława lub e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centrum Sztuki w Oławie.”

Administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Centrum Sztuki w Oławie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie art. 221 ustawy kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pan wyraźnej zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek na adres mailowy iod@kultura.olawa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.