Uwaga!

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną wszystkie zajęcia warsztatowe, wykłady i spotkania grupowe w ramach działań Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Oławskich Klubów Seniora zostają tymczasowo zawieszone. Termin wznowienia zajęć jest uzależniony od lokalnej i ogólnokrajowej sytuacji epidemicznej.