Wybór oferty na zabezpieczenie medyczne imprez masowych i niemasowych organizowanych w sezonie letnim 2020 r.

Centrum Sztuki w Oławie informuje, ze dokonano wyboru na zabezpieczenie medyczne imprez masowych i niemasowych organizowanych w sezonie letnim 2020 r. przez Centrum Sztuki w Oławie. Za najkorzystniejszą została wybrana oferta : WOJNAROWSKI Andrzej Wojnarowski, 49-330 Łosiów, Różyna 46