W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym na terenie Polski konkursy ofert ogłoszone przez Centrum Sztuki w Oławie dot. obsługi imprez plenerowych zostają unieważnione. Komunikat dot. ogłoszeń na:

  • zabawki i balony na Oławskim Dniu Dziecka
  • zabawki i balony na Dniach Koguta
  • obsługę gastronomiczną Oławskiego Dnia Dziecka
  • obsługę gastronomiczną Dni Koguta
  • urządzenia rekreacyjno-sportowe podczas Dni Koguta