Władze i akty prawne OUTW

Rada Słuchaczy Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Kucharczyk Teresa – przewodnicząca

Pławski Stanisław -z-ca przewodniczącej

Aleksandra Narolska – skarbnik

Jolanta Pilawa – sekretarz

Rutkowska Barbara – członek

Tumińska Władysława – członek

Wzorek Wanda – członek

Alfreda Gregoraszczuk – członek

Jurkiewicz Barbara – członek

Akty prawne Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Regulamin organizacyjny Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku(PDF)