Warsztaty z rysunku i malarstwa – kurs 2-miesięczny

Zapraszamy na warsztaty plastyczne przygotowujące do egzaminów do szkół artystycznych: liceum plastycznego oraz na Akademię Sztuk Pięknych. Zajęcia poświęcone będą doskonaleniu tradycyjnych technik plastycznych. Na warsztatach przeważać będą tematy związane z pogłębianiem warsztatu artystycznego, prawidłową obserwacją z natury oraz rozwijaniem twórczego myślenia. Poruszanymi tematami będą: martwa natura, postać (zarówno rysunki studyjne, szybkie szkice, tzw. kroczki oraz studium wybranych części ciała: np. dłoni), pejzaż, praca z wyobraźni (na zadane hasło). Na zajęciach będzie można też realizować tematy własne.

Zajęcia dedykowane są nie tylko dla osób chcących profesjonalnie zajmować się sztukami plastycznymi, ale także dla osób, dla których aktywność twórcza jest dodatkową pasją w codziennej aktywności.

Maksymalna ilość uczestników: 8 osób

Warsztaty poprowadzi:

MARCELINA GROŃ – Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2014 obroniła dyplom na kierunku Malarstwo. W 2017 roku ukończyła międzywydziałowe studia doktoranckie na ASP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. W 2019 roku obroniła doktorat pt. Nieczytelność. Intertekstualność w sztuce. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z rysunku, malarstwa i kompozycji na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą, sympozjach artystycznych oraz plenerach i projektach artystycznych. Laureatka Grand Prix konkursu Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd w Żyrardowie w kategorii najlepszej pracy dyplomowej spośród kandydatów z publicznych uczelni artystycznych.

Opłaty za zajęcia:
Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto Centrum Sztuki w Oławie.

Dane do przelewu:
Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć i miesiąc, za który wnosi się opłatę.