IMPREZY PLENEROWE 2019 – OFERTY

Data: Miejsce: Wstęp wolny

Opis

3 maja 2019 – OŁAWSKA MAJÓWKA/impreza masowa

Teren rekreacyjny tzw. Miasteczko
Organizator: Centrum Sztuki w Oławie

Stoiska, sponsorzy

– Anna Bień, tel. 71 735 15 75 wew. 14 lub 605 472 179, e-mail: ab@kultura.olawa.pl
Cennik: 100,00 zł netto t.j. 123,00 zł brutto
(nie obejmuje stoisk gastronomicznych, spożywczych, napojów, zabawek, pluszaków, balonów ani prowadzenia usług na urządzeniach rekreacyjno-sportowych)
Karta zgłoszenia stoiska

Gastronomia, urządzenia rekreacyjne

– Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl
Gastronomia:
Zaproszenie do składania ofert
Wzór oferty
Wzór umowy

WYNIKI WYBORU OFERTY NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY MASOWEJ “OŁAWSKA MAJÓWKA” W DNIU 03.05.2019
Centrum Sztuki w Oławie informuje, że wybrało ofertę FIRMY MOMENT MEDIA z Józefowa.

Urządzenia rekreacyjno-sportowe:
Zaproszenie do składania ofert
Wzór oferty
Wzór umowy

WYNIKI WYBORU OFERTY NA WYSTAWIENIE STOISK Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO-SPORTOWYMI PODCZAS IMPREZY MASOWEJ “OŁAWSKA MAJÓWKA” W DNIU 03.05.2019:
Centrum Sztuki w Oławie informuje, że wybrało ofertę firmy COOL’e Grzegorz Jasonek.

Program imprezy

– Adriana Krakowska, tel. 71/735 15 75 wew. 15 lub 661 425 369, e-mail: ak@kultura.olawa.pl; Ewa Marmulewicz, tel. 71 735 15 75 wew. 16 lub 661 425 369, e-mail: em@kultura.olawa.pl

 

1 czerwca 2019- OŁAWSKI DZIEŃ DZIECKA/ impreza niemasowa, piknikowa

Park Miejski
Organizator: Centrum Sztuki w Oławie, Urząd Miejski w Oławie, Oławskie Centrum Kultury Fizycznej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Stoiska, sponsorzy

– Anna Bień, tel. 71 735 15 75 wew. 14 lub 605 472 179, e-mail: ab@kultura.olawa.pl
Cennik: 100,00 zł netto t.j. 123,00 zł brutto
(nie obejmuje stoisk gastronomicznych, spożywczych, napojów, zabawek, pluszaków, balonów ani prowadzenia usług na urządzeniach rekreacyjno-sportowych)
Karta zgłoszenia stoiska

Gastronomia

– Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

Program imprezy, rekreacja

– Adriana Krakowska, tel. 71/735 15 75 wew. 15 lub 661 425 369, e-mail: ak@kultura.olawa.pl; Ewa Marmulewicz, tel. 71 735 15 75 wew. 16 lub 661 425 369, e-mail: em@kultura.olawa.pl

 

22-23 czerwca 2019 – ŚWIĘTO MIASTA/DNI KOGUTA (23.06 – MIĘDZYNARODOWY ZLOT ZABYTKOWYCH POJAZDÓW)

Teren rekreacyjny tzw. Miasteczko
Organizator: Centrum Sztuki w Oławie

Stoiska, sponsorzy

– Anna Bień, tel. 71 735 15 75 wew. 14 lub 605 472 179, e-mail: ab@kultura.olawa.pl
Cennik: 22.06 150,00 zł netto t.j. 184,50 zł brutto
23.06 200,00 zł netto t.j. 246,00 zł brutto
22-23.06 300,00 zł netto t.j. 369,00 zł brutto
(nie obejmuje stoisk gastronomicznych, spożywczych, napojów, zabawek, pluszaków, balonów ani prowadzenia usług na urządzeniach rekreacyjno-sportowych)
Karta zgłoszenia stoiska

Zaproszenie do składania ofert na zabawki Dni Koguta 2019:

Wzór oferty zabawki
Zaproszenie do składania ofert

Notatka z wyboru ofert na wystawienie stoiska z zabawkami podczas imprezy masowej pn. „Dni Koguta” w dniach 22-23.06.2019:

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że wybrało ofertę firmy Lapiska.pl z Wrocławia.

Gastronomia, urządzenia rekreacyjne

– Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

Program imprezy

– Adriana Krakowska, tel. 71/735 15 75 wew. 15 lub 661 425 369, e-mail: ak@kultura.olawa.pl; Ewa Marmulewicz, tel. 71 735 15 75 wew. 16 lub 661 425 369, e-mail: em@kultura.olawa.pl

Obsługa gastronomiczna:
Zaproszenie do składania ofert
Wzór oferty
Wzór umowy

WYNIKI WYBORU OFERTY NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY MASOWEJ “DNI KOGUTA” W DNIACH 22-23.06.2019
Centrum Sztuki w Oławie informuje, że wybrało ofertę FIRMY MOMENT MEDIA z Józefowa.

Urządzenia rekreacyjno-sportowe:
Zaproszenie do składania ofert
Wzór oferty
Wzór umowy

WYNIKI WYBORU OFERTY NA WYSTAWIENIE STOISK Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO-SPORTOWYMI PODCZAS IMPREZY MASOWEJ “DNI KOGUTA” W DNIACH 22-23.06.2019
Centrum Sztuki w Oławie informuje, że wybrało ofertę firmy RADZIO Radosław Wachowiak.

7 września 2019 – LETNIE PARTY

Teren rekreacyjny tzw. Miasteczko
Organizator: Centrum Sztuki w Oławie

Stoiska, sponsorzy

– Anna Bień, tel. 71 735 15 75 wew. 14 lub 605 472 179, e-mail: ab@kultura.olawa.pl
Cennik: 100,00 zł netto t.j. 123,00 zł brutto
(nie obejmuje stoisk gastronomicznych, spożywczych, napojów, zabawek, pluszaków, balonów ani prowadzenia usług na urządzeniach rekreacyjno-sportowych)
Karta zgłoszenia stoiska

Gastronomia, urządzenia rekreacyjne

– Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

Program imprezy

– Adriana Krakowska, tel. 71/735 15 75 wew. 15 lub 661 425 369, e-mail: ak@kultura.olawa.pl; Ewa Marmulewicz, tel. 71 735 15 75 wew. 16 lub 661 425 369, e-mail: em@kultura.olawa.pl

Zaproszenie do składania ofert na ochronę imprez masowych 2019

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do składania ofert
Formularz do składania ofert
Umowa
Klauzula informacyjna
Oświadczenie

Wyniki wyboru oferty na ochronę imprez masowych 2019 + załącznik