WYNIKI WYBORU OFERTY NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY MASOWEJ “OŁAWSKA MAJÓWKA” W DNIU 03.05.2019

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że wybrało ofertę FIRMY MOMENT MEDIA z Józefowa.