STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŁAWA – PERSPEKTYWA 2030

Szanowni Państwo!

Miasto Oława przystąpiło do opracowania STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŁAWA – PERSPEKTYWA 2030. Dokument ten będzie wytyczał cele i kierunki rozwoju naszego miasta w najbliższych latach. Chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał uwzględniając potrzeby Mieszkańców i uwarunkowania społeczno-gospodarcze.

W tym celu przygotowano ankietę adresowaną do Mieszkańców Oławy na temat warunków życia w mieście oraz oczekiwań, co do dalszych kierunków jego rozwoju. 

Ankieta, składa się z pytań zamkniętych oraz pięciu otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 min. Ankieta jest w pełni anonimowa, a odpowiedzi będą prezentowane w formie zbiorczej.

Dostępna jest do 15 czerwca 2022 roku pod linkiem:  https://www.survio.com/survey/d/Olawa

Ankietę można również wypełnić w formie papierowej, formularze są do pobrania w holu Urzędu Miejskiego w Oławie przy pl. Zamkowym 15 oraz w sekretariacie w Ratuszu – Rynek 1. Wypełniony formularz można złożyć w przygotowanych tam urnach.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!