KWIETNIOWE WYSTAWY

Data: Kwiecień 2023 Miejsce: Ośrodek Kultury w Oławie ul. 11 Listopada 27 | Galeria OKO Wstęp wolny

Opis

Galeria “OKO”

MAŁGORZATA KONIECZNA – “SZTUKA RECYKLINGU – W KOMPAKCIE”

Wernisaż: 13.04.2023 /czwartek/ godz. 18:00

Małgorzata Konieczna (Goshas) – absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta na wydziale Malarstwa i Rzeźby na kierunku Malarstwo w pracowni prof. Aleksandra Dymitrowicza. Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego i Wychowania Wczesnoszkolnego. W 2012 roku nawiązała współpracę z Wrocławską Galerią Sztuki Współczesnej – Platon, poprzez sprzedaż komisową obrazów, które zaprezentowała w Galerii BWA podczas obrony pracy dyplomowej. Wówczas malarskie obrazy pt. „Struktura, faktura, kolor” powstały farbami akrylowymi na płótnie przy użyciu narzędzi budowlanych i nawiązywały do sztuki abstrakcyjnej, zwaną także sztuką niefiguratywną.

Od 2015 roku pełni funkcję nauczyciela plastyki w PSP nr 5 w Brzegu. Praca jest dopełnieniem pasji, którą zajmuje się w wolnym czasie. Artystka z uwagi na stanowisko plastyka, cały czas poszukuje nowych inspiracji. Stara się zarażać młodzież sztuką i zaszczepia w nich ciekawość do tworzenia. Efektem tej działalności są wytwory, w których dostrzec można połączenie malarstwa z jej autorskim pomysłem (zastosowania płyt kompaktowych jako materiału twórczego). Jej prace przypominają mozaikę, a dominującym tematem jest człowiek. Sztuka w której artysta zmienia materiał odpadowy w twórczy nadaje jeszcze większy wyraz obrazowi. Ta przemiana i sposób wykorzystania surowca, poza formą recyklingu, ukazuje wielobarwność refleksów i kolorów, które bez użycia pędzla mienią się ze wszystkich stron. W 2022r artystka zaprezentowała cykl obrazów pt.„Drugie życie” w Galerii Sztuki Współczesnej w Brzegu. W marcu 2022 r. swoją sztukę prezentowała w polskim porannym programie – „Dzień dobry TVN”. Po tym występie otrzymała propozycję wzięcia udziału w castingu do „Mam Talent”. Celem promowania sztuki przystąpiła do udziału w programie wydrapując portret Fridy Kahlo w emitowanym przez stację odcinku. W tym samym roku, pod koniec grudnia artystka wzięła udział w zbiorowej wystawie pt.:„Kobieta i …” w Brzeskim Centrum Kultury, w Galerii Sztuki Współczesnej. Tam również prezentowała portret Fridy. W obrazie autorka zastosowała akcent assemblagew postaci naklejonej biżuterii. Co z jednej strony pokazuje efekt trójwymiarowości, a z drugiej, kolczyk w nosie nawiązuje do walki z bykiem na corridzie. To porównanie symbolizuje walkę Fridy z przeciwnościami losu.

Nowy cykl obrazów nad którymi pracuje artystka to dokonanie własnej interpretacji portretów najwybitniejszych arcymistrzów. Dzieło Leonarda da Vinci „ Dama z łasiczką” ma swoją nową odsłonę, w wizji artystki, zatytułowaną „Top Secret”. Wytwór ukazuje rozszyfrowaną wersję dzieła. Dama, w większej części pokryta jest warstwą płyt kompaktowych co symbolizuje zbroje kobiety, za którą kryje się silna piękność. Niema twarz ma wyrażać milczenie i niemożność wypowiedzi. Jajo natomiast, które obejmuje w swych dłoniach dama jest symbolem narodzin. To również pokazany, w dosłowny sposób owoc miłości obydwojga kochanków. Pękające i odsłaniające fragment embrionu jajo, jest również pożywieniem łasic i nawiązuje do zwierzęcia, którego w oryginale trzyma dama.

Wystawa korytarz nr 1 i nr 2 /I piętro/

“WYOBRAŹNIA BEZ GRANIC” – wystawa prac uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, grupy plastycznej “TACY SAMI” pod kierunkiem Anny Marii Domańskiej.