Imprezy plenerowe 2020

Data: Miejsce: Zapisy

Opis

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym na terenie Polski konkursy ofert ogłoszone przez Centrum Sztuki w Oławie dot. obsługi imprez plenerowych zostają unieważnione.

Komunikat dot. ogłoszeń na:

  • zabawki i balony na Oławskim Dniu Dziecka
  • zabawki i balony na Dniach Koguta
  • obsługę gastronomiczną Oławskiego Dnia Dziecka
  • obsługę gastronomiczną Dni Koguta
  • urządzenia rekreacyjno-sportowe podczas Dni Koguta

 

 

 

Działając na podstawie art. 255 pkt 5) ustawy prawo zamówień publicznych, niniejszym unieważniam postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące:

1. Zapytanie ofertowe dot. zaproszenia do składania ofert na ochronę i bezpieczeństwo plenerowych imprez masowych organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie;

2. Zapytanie cenowe o koszty zabezpieczenia medycznego plenerowych imprez masowych i niemasowych, organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie;

3. Zapytanie cenowe obejmujące organizację zaplecza sanitarnego plenerowych imprez masowych i niemasowych, organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie;

4. Zapytania cenowe na dostawę ogrodzenia na plenerowe imprezy masowe organizowane w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie.

Przyczyną unieważnienia postępowania jest istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Powyższe spowodowane jest wprowadzonym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego w celu walki z koronawirusem. Szereg ograniczeń,skutkujących długoterminowymi konsekwencjami, w tym zwłaszcza zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób powoduje, że nie jest obecnie możliwe przeprowadzenie objętych zamówieniem imprez.

W tym stanie rzeczy Zamawiający zobligowany jest do unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Anna Ślipko

Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie

Zaproszenie do składania ofert na ochronę imprez masowych 2020

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy
Oświadczenie od wykonawcy
Klauzula informacyjna
Wzór umowy

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że dokonano wyboru oferty na: ochronę i bezpieczeństwo plenerowych imprez masowych organizowanych w sezonie letnim 2020 r. przez Centrum Sztuki w Oławie. Za najkorzystniejszą została wybrana oferta Firmy: EKOTRADE Sp. z o.o. , 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4, Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław.

Zaproszenie do składania ofert na zabezpieczenie medyczne imprez 2020

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna
Wzór umowy

Centrum Sztuki w Oławie informuje, ze dokonano wyboru na zabezpieczenie medyczne imprez masowych i niemasowych organizowanych w sezonie letnim 2020 r. przez Centrum Sztuki w Oławie. Za najkorzystniejszą została wybrana oferta : WOJNAROWSKI Andrzej Wojnarowski, 49-330 Łosiów, Różyna 46

Cennik stoisk

cennik stoisk

Reklama, sponsoring imprez

Anna Bień, tel. 71 735 15 75 wew. 14 lub 605 472 179, e-mail: ab@kultura.olawa.pl

Oferta dla sponsorów wysyłana jest na indywidualne zapytanie firm.

1 maja 2020 – OŁAWSKA MAJÓWKA/impreza masowa

Teren rekreacyjny tzw. Miasteczko
Organizator: Centrum Sztuki w Oławie

 

W związku z sytuacją  zagrożenia epidemiologicznego oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Oławy i okolic podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprezy masowej Oławska Majówka, planowanej na dzień 1 maja 2020 r. W przypadku możliwości ustalenia innego, bardziej odległego i bezpiecznego terminu koncertów, będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Stoiska, sponsorzy

Anna Bień, tel. 71 735 15 75 wew. 14 lub 605 472 179, e-mail: ab@kultura.olawa.pl
Cennik: 100,00 zł netto t.j. 123,00 zł brutto
(nie obejmuje stoisk gastronomicznych, spożywczych, napojów, zabawek, pluszaków, balonów ani prowadzenia usług na urządzeniach rekreacyjno-sportowych)

Karta zgłoszenia stoiska

Klauzula zgłoszenia stoiska

Zabawki, balony

Anna Bień, tel. 71 735 15 75 wew. 14 lub 605 472 179, e-mail: ab@kultura.olawa.pl

zaproszenie do składania ofert na zabawki i balony_oławska majówka 2020

wzór oferty zabawki i balony_oławska majówka 2020

Gastronomia, urządzenia rekreacyjne

Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

Obsługa gastronomiczna:

Wzór umowy

Wzór oferty

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że na obsługę gastronomiczną imprezy masowej OŁAWSKA MAJÓWKA 2020 została wyłoniona firma EVENTS FACTORY z Wrocławia.

Urządzenia rekreacyjno-sportowe:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Wzór oferty

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że na wystawienie urządzeń rekreacyjno-sportowych podczas imprezy masowej OŁAWSKA MAJÓWKA 2020 została wybrana firma RADZIO Radosław Wachowiak.

 

Program imprezy

Adriana Krakowska, tel. 71/735 15 75 wew. 15 lub 661 425 369, e-mail: ak@kultura.olawa.pl;

Żaneta Gacek, tel. 71 735 15 75 wew. 16 lub 661 425 369, e-mail: zg@kultura.olawa.pl

30 maja 2020 – OŁAWSKI DZIEŃ DZIECKA/ impreza niemasowa, piknikowa

Park Miejski

Organizator: Centrum Sztuki w Oławie, Urząd Miejski w Oławie, Oławskie Centrum Kultury Fizycznej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Zabawki, balony

Anna Bień, tel. 71 735 15 75 wew. 14 lub 605 472 179, e-mail: ab@kultura.olawa.pl

zaproszenie do składania ofert na zabawki i balony_oławski dzień dziecka 2020

wzór oferty zabawki i balony_oławski dzień dziecka 2020

Gastronomia

Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

Wzór umowy

Wzór oferty

Zaproszenie do składania ofert

20-21 czerwca 2020 – ŚWIĘTO MIASTA/DNI KOGUTA

Tereny rekreacyjne Oławy “Miasteczko”

Organizator: Centrum Sztuki w Oławie, Urząd Miejski w Oławie we współpracy z Oławskim Centrum Kultury Fizycznej, Baseny Miejskie Termy Jakuba oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną

Stoiska, sponsorzy

Anna Bień, tel. 71 735 15 75 wew. 14 lub 605 472 179, e-mail: ab@kultura.olawa.pl
Cennik: 20.06 – 150,00 zł netto t.j. 184,50 zł brutto; 21.06 – 150,00 zł netto t.j. 184,50 zł brutto;  20-21.06 250,00 zł netto t.j. 307,50 zł brutto
(nie obejmuje stoisk gastronomicznych, spożywczych, napojów, zabawek, pluszaków, balonów ani prowadzenia usług na urządzeniach rekreacyjno-sportowych)

Karta zgłoszenia stoiska

Klauzula zgłoszenia stoiska

Zabawki, balony

Anna Bień, tel. 71 735 15 75 wew. 14 lub 605 472 179, e-mail: ab@kultura.olawa.pl

zaproszenie do składania ofert na zabawki i balony_Dni Koguta 2020

wzór oferty zabawki i balony_Dni Koguta 2020

Gastronomia

Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

Obsługa gastronomiczna:

WAŻNE! 04.03.2020 UZUPEŁNIENIE INFORMACJI NT. PROGRAMU IMPREZY W DN. 20.06.2020 (sobota) W GODZ. 21.00-22.45 (pomiędzy koncertami) TRANSMISJA NA ŻYWO NA TELEBIMIE PRZY SCENIE MECZU POLSKA-HISZPANIA W RAMACH MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Zaproszenie do składania ofert zostało uaktualnione o ten punkt programu jak również zostały wydłużone godziny usługi.

konkurs_kogut_gastronomia

wzór_umowa_gastronomia_dni-koguta

wzor_oferta_gatsronomia_dni-koguta

Urządzenia rekreacyjno-sportowe:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Wzór oferty

 

Program imprezy

Adriana Krakowska, tel. 71/735 15 75 wew. 15 lub 661 425 369, e-mail: ak@kultura.olawa.pl;

Żaneta Gacek, tel. 71 735 15 75 wew. 16 lub 661 425 369, e-mail: zg@kultura.olawa.pl

5 września 2020 – LETNIE PARTY

Tereny rekreacyjne Oławy “Miasteczko”

Organizator: Centrum Sztuki w Oławie

Szczegóły wkrótce