WYNIKI WYBORU OFERTY NA WYSTAWIENIE STOISK Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO-SPORTOWYMI PODCZAS IMPREZY MASOWEJ “OŁAWSKA MAJÓWKA” W DNIU 03.05.2019

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że wybrało ofertę firmy COOL’e Grzegorz Jasonek.