WYNIKI WYBORU OFERTY NA WYSTAWIENIE STOISK Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO-SPORTOWYMI PODCZAS IMPREZY MASOWEJ “DNI KOGUTA” W DNIACH 22-23.06.2019

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że wybrało ofertę firmy RADZIO Radosław Wachowiak.