Wybór oferty na : ochronę i bezpieczeństwo plenerowych imprez masowych organizowanych w sezonie letnim 2020 r. przez Centrum Sztuki w Oławie.

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że dokonano wyboru oferty na : ochronę i bezpieczeństwo plenerowych imprez masowych organizowanych w sezonie letnim 2020 r. przez Centrum Sztuki w Oławie. Za najkorzystniejszą została wybrana oferta Firmy :

EKOTRADE Sp. z o.o. , 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4, Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław.