CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE ZATRUDNI INFORMATYKA

CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE ZATRUDNI INFORMATYKA

ZAKRES WSPÓŁPRACY:
1. Administracja Systemów Informatycznych, w tym min.:
– instalowanie /aktualizowanie oprogramowania oraz konfiguracja systemów informatycznych;
– wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych
– konserwacja sprzętu komputerowego;
– wprowadzanie i monitorowanie zabezpieczeń systemu komputerowego;
– administracja sieci internetowej instytucji;
2. Nadzór nad zgodnością systemów informatycznych z wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Szkolenie pracowników z zakresu obsługi oprogramowania.
4. Usuwanie zgłoszonych usterek lub zgłaszanie ich do serwisu.
5. Przetwarzanie baz danych w zakresie oprogramowania używanego w instytucji export/import i przekazywanie do innych instytucji.
6. Współpraca z dostawcami oprogramowania dedykowanego, wdrożonego w instytucji, w zakresie ich aktualizacji, rozwoju funkcjonalności i poprawności działania.
6. Monitorowanie licencji na oprogramowanie.
FORMA WSPÓŁPRACY:
– umowa zlecenie,
- wymagane dyżury w instytucji (częstotliwość do ustalenia),
- możliwość świadczenia usług w przypadku nagłych awarii i usterek.

Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl do dnia 4 maja br.
Wymagane jest dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.