Seanse z audiodeskrypcją

Seanse z audiodeskrypcją to nasza propozycja skierowana do osób niewidomych i niedowidzących. Audiodeskrypcja to technika, która poprzez dodane do ścieżki dźwiękowej opisy słowne umożliwia odbiór filmu osobom z dysfunkcją wzroku. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. Audiodeskrypcja poprzez zwięzłe, obiektywne opisy scen umożliwia widzom niewidomym samodzielną interpretację treści wizualnych, pozwala podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć co dzieje się na scenie, ekranie, obrazie.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury, nazwa projekt: NOWE TECHNOLOGIE W KULTURZE – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE
Logo MK