Kino szkoła

Logo Kino Szkoła

kinoszkola.pl

KinoSzkoła, edycja XIII, rok szkolny 2023/2024

„KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” – złożony jest z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów. Kino Odra realizuje cykl od 2015 roku – każda z kolejnych edycji cieszyła się zainteresowaniem i entuzjastycznym odbiorem ze strony uczestników. Współpracując z twórcami KinoSzkoła w okresie kwarantanny; prowadziliśmy edukacyjne zajęcia filmowe online, a w ramach projektu “Sztuka Cię szuka”, dofinansowanego ze środków MKiDN, realizowane były zajęcia warsztatowe pt. “Filmowy Alfabet” – wciąż dostępne na kanale YouTube Centrum Sztuki w Oławie.

Katalog KinoSzkoła 2023/2024 [pobierz]

Karta zgłoszenia z regulaminem i cennikiem KinoSzkoła 2022/2023 [pobierz]

Założenia programowe:
Celem Programu KinoSzkoła jest kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej. Program zakłada również wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.
Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie mają możliwość: obejrzenia filmów dostosowanych do swojego wieku i zainteresowań; otrzymać ciekawą alternatywę zajęć szkolnych. Uczestnik cyklu KinoSzkoła ma okazję poznać wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji. Dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, dzieci i młodzież mogą zgłębiać tematy dla nich ważne. Choć są niejednokrotnie trudne, to dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, mają okazję do autorefleksji, a także do zrozumienia otaczających go procesów społecznych. Podczas prelekcji filmowych, prowadzący wchodzą w interakcję z uczniami, dając im możliwość swobodnej wypowiedzi i szansę na przełamanie strachu przed publicznymi wystąpieniami, rozwijanie wyobraźni emocjonalnej i wzbogacenie słownictwa. Aktywne uczestnictwo w Programie KinoSzkoła pomaga uczniom w podnoszeniu własnej samooceny i pogłębianiu empatii.

Nauczyciel, w cyklu KinoSzkoła, realizuje podstawę programową w ciekawej formie. Otrzymuje wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych na lekcjach. Dzięki zaangażowaniu swojej klasy w zajęcia uatrakcyjnia proces dydaktyczno-wychowawczy, otrzymując tym samym narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami. Pedagog  otrzymuje ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji: pressbooki i zwiastuny (dostępne na www.kinoszkola.pl), scenariusze zajęć, dzięki którym dopasuje tematykę do potrzeb pracy klasy, dostosowując jednocześnie formę zajęć do własnych oczekiwań. Cykl KinoSzkoła daje nauczycielom i pedagogom możliwość łączenia nauki z rozrywką, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie uczniów i podnoszenie ich kompetencji społecznych.

W ramach programu KinoSzkoła, Centrum Sztuki w Oławie oferuje w Kinie Odra seanse z prelekcjami dla:
– przedszkola
– zerówki
– klas I-III szkoły podstawowej
– klas IV-VI szkoły podstawowej
– klas VII-VIII szkoły podstawowej
– szkół ponadpodstawowych

Wszelkie szczegóły tegorocznej edycji dostępne są u instruktora koordynującego z ramienia Kina Odra: Żanety Gacek – tel. 71/735 15 75 wew. 16, e-mail: zg@kultura.olawa.pl.

Twórcy programu:
dr Joanna Zabłocka-Skorek – filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej (dyrektor programowa – twórca ogólnej koncepcji programu, odpowiada za dobór filmów i tematów zajęć)
dr Marcin Skorek – filmoznawca, trener edukacji medialnej (konsultant merytoryczny)
mgr Aleksandra Urbanowicz – Nieradko, mgr Łukasz Nieradko – edukatorzy (współautorzy cyklu KinoPrzedszkole)
Pani Ewelina Grzegorzewska – kierownik administracyjny; koordynator współpracy z dystrybutorami i kinami

Nagrody:
Program dwukrotnie nominowany do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
w kategorii edukacja młodego widza (za rok 2012 i 2013).
Laureat nagrody PISF w kategorii edukacja młodego widza (rok 2013).

Laureat Stupendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizator projektu “Kultura w sieci” (2020).

Patronaty i rekomendacje:
Program objęty patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji;
Program objęty patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
Program objęty patronatem merytorycznym Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego;
Program rekomendowany przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi;
Certyfikat Filmoteki Narodowej dla programu edukacji filmowej;
Program „KinoSzkoła” należy do „Koalicji dla Edukacji Filmowej”.

Lokalny koordynator projektu KinoSzkoła w Centrum Sztuki w Oławie – Żaneta Gacek, tel. 71/735 15 75 wew. 16, e-mail:zg@kultura.olawa.pl.