Program KinoSzkoła

Logo Kino Szkoła

kinoszkola.pl

KinoSzkoła, edycja X, rok szkolny 2020/2021

„KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej”  złożony jest z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów. Kino Odra z powodzeniem przeprowadziło dotychczas 5 edycji Programu KinoSzkoła – co roku cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem i entuzjastycznym odbiorem ze strony uczestników. Współpracując z twórcami KinoSzkoła w okresie kwarantanny prowadziliśmy edukacyjne zajęcia filmowe online, a w ramach projektu “Sztuka Cię szuka” dofinansowanego ze środków MKiDN realizowane były zajęcia warsztatowe pt. “Filmowy Alfabet”, wciąż dostępne na kanale YouTube Centrum Sztuki w Oławie.

Katalog KinoSzkoła 2020/2021

Założenia programowe:
Celem Programu KinoSzkoła jest kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej. Program zakłada również wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.
Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie mają możliwość: obejrzenia filmów dostosowanych do swojego wieku i zainteresowań; otrzymać ciekawą alternatywę zajęć szkolnych. Uczestnik cyklu KinoSzkoła ma okazję poznać wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji. Dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, dzieci i młodzież może zgłębiać tematy dla nich ważne. Choć są niejednokrotnie trudne, to dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, mają okazję do autorefleksji, a także do zrozumienia otaczających go procesów społecznych. Nie bez znaczenia jest także okazja do nabycia przez uczniów umiejętności werbalizowania własnych myśli, dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć warsztatowych. Osoby prowadzące cykl KinoSzkoła umożliwiają wówczas uczniom przełamanie strachu przed publicznymi wystąpieniami, rozwijanie wyobraźni emocjonalnej i wzbogacenie słownictwa. Aktywne uczestnictwo uczniów w Programie KinoSzkoła pomaga uczniom w podnoszeniu własnej samooceny i pogłębianiu empatii.

Nauczyciel, w cyklu KinoSzkoła, realizuje podstawę programową w ciekawej formie. Otrzymuje wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych na lekcjach. Dzięki zaangażowaniu swojej klasy w zajęcia uatrakcyjnia proces dydaktyczno-wychowawczy, otrzymując tym samym narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami. Pedagog  otrzymuje ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji: pressbooki i zwiastuny (dostępne na www.kinoszkola.pl), scenariusze zajęć, dzięki którym dopasuje tematykę do potrzeb pracy klasy, dostosowując jednocześnie formę zajęć do własnych potrzeb. Cykl KinoSzkoła daje nauczycielom i pedagogom możliwość łączenia nauki z rozrywką, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie uczniów i podnoszenie ich kompetencji społecznych.

Tegoroczna edycja Programu, ze względu na obostrzenia związane z pandemią SARS Cov-2, została przeniesiona do Internetu. W tym roku KinoSzkoła oferuje współpracę w formie ONLINE następującym grupom odbiorców:
– zerówki
– klasy I-III szkoły podstawowej
– klasy IV-VI szkoły podstawowej
– klasy VII-VIII szkoły podstawowej

Wszelkie szczegóły tegorocznej edycji KinoSzkoła znaleźć można na stronie www.kinoszkola.pl, a zgłoszenia do udziału w zajęciach online wysyłać można pod adres sekretariat@kinoszkola.pl. Filmy można zamawiać na stronie: https://www.kinoszkola.pl/SKLEP/.
Serdecznie zachęcamy nauczycieli i pedagogów do podjęcia edukacji w formie ONLINE, jednocześnie żywiąc nadzieję, że niedługo będziemy mogli spotkać się osobiście w Kinie Odra, na seansach filmowych i warsztatach.

Autorzy programu:

dr Joanna Zabłocka-Skorek – filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej (dyrektor programowa – twórca ogólnej koncepcji programu, odpowiada za dobór filmów i tematów zajęć)
dr Adam Andrysek – filmoznawca, wykładowca akademicki (autor cyklu “Miniwykłady z klasyki filmowej”)
dr Marcin Skorek – filmoznawca, trener edukacji medialnej (konsultant merytoryczny)
dr Agnieszka Skorupa – psycholog, wykładowca akademicki (konsultantka cyklu „KinoSzkoła Seniora”)
mgr Aleksandra Grzybczak – psycholog, psychoterapeutka (konsultacje psychologiczne)
mgr Aleksandra Urbanowicz-Nieradko, mgr Łukasz Nieradko – edukatorzy (współautorzy cyklu KinoPrzedszkole)
mgr Monika Szczepanik – nauczycielka, trenerka (współautorka warsztatów społecznych)

Nagrody:
Program dwukrotnie nominowany do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
w kategorii edukacja młodego widza (za rok 2012 i 2013).
Laureat nagrody PISF w kategorii edukacja młodego widza (rok 2013).

Laureat Stupendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizator projektu “Kultura w sieci” (2020).

Patronaty i rekomendacje:

Program objęty patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji;
Program objęty patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
Program objęty patronatem merytorycznym Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego;
Program rekomendowany przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi;
Certyfikat Filmoteki Narodowej dla programu edukacji filmowej;
Program „KinoSzkoła” należy do „Koalicji dla Edukacji Filmowej”.

Koordynator lokalny projektu Kinoszkoła w Centrum Sztuki w Oławie – Żaneta Gacek, tel. 71/735 15 75 wew. 16, e-mail: zg@kultura.olawa.pl.