Dokumenty

KINO:

Regulamin Kina Odra COVID-19
Regulamin Kina Odra
Regulamin sprzedaży biletów online
Regulamin rezerwacji biletów
Regulamin Kino w spódnicy
Regulamin Oławskiej Karty Seniora
Regulamin Karty Podarunkowej
Formularz zgłoszeniowy urodzin w kinie
Regulamin Gminna Karta Seniora
Regulamin Oławska Karta Dużej rodziny