Warsztaty kreatywnej twórczości dla dzieci 4 – 5 lat

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-5 lat.

W programie zajęć m.in. ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność i indywidualizm. Podczas zajęć będziemy zgłębiać różne techniki  – malowanie nitką, gąbką, bibułą, kolaż, origami, wydrapywanki, tworzenie slime, itp.. Mali Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość ponieść się wyobraźni, eksperymentując z różnymi materiałami.

Cel zajęć:
– stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka poprzez usprawnianie manualne.
– usprawnianie percepcji wzrokowej oko-ręka-mózg,
– rozwijanie aktywności dziecka,
– ćwiczenie kreatywnego myślenia,
– rozwijanie zainteresowania dzieci,
– wspomaganie rozwoju emocjonalnego,
– wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie plastycznej.

 

Opłaty za zajęcia:
Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto Centrum Sztuki w Oławie.

Dane do przelewu:
Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć i miesiąc, za który wnosi się opłatę.