Szachy

Szachy od lat uchodzą za grę pomagającą w rozwinięciu zdolności i osobowości człowieka. Dzieje się tak dlatego, że uczą one, między innymi, kreatywnego myślenia, odpowiedzialności, podejmowania decyzji, odwagi, dyscypliny, koncentracji, zdrowej pewności siebie, myślenia strategicznego, oraz myślenia krytycznego. Ponadto, ćwiczą pamięć, a także kształtują umiejętność radzenia sobie z problemami i wyzwaniami, jakie niesie życie. Szachy z jednej strony budują poczucie własnej wartości przy jednoczesnym uczeniu szacunku dla przeciwnika, a z drugiej strony dają możliwość miłego i pożytecznego spędzania czasu, a także trwałego zaangażowania, dla wielu okazując się pasją i źródłem radości na całe życie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zwłaszcza wśród młodych ludzi mogą dzięki wymienionym wyżej zaletom potężnie przyczynić się do uniknięcia takich pułapek, jak przemoc, narkomania czy alkoholizm.

Serdecznie zapraszamy więc na zajęcia szachowe w oławskim Ośrodku Kultury – będziemy dużo grali i uczyli się grać coraz lepiej. Konkretny program nauki gry zostanie ustalony w zależności od potrzeb i oczekiwań, których odkrycie będzie celem kilku pierwszych spotkań. Dla najzdolniejszych przewidziana jest możliwość kontynuowania przygody z „królewską grą” w renomowanym klubie „Parnas” w Oławie.
Prowadzący: Łukasz Kłykow, instruktor szachowy, kandydat na mistrza w szachach, brązowy medalista MP Juniorów w szachach (1992); E-mail: lklykow@poczta.onet.pl, Telefon: 600-058-027
Opłaty za zajęcia należy uiszczać na konto Ośrodka Kultury.

Opłaty za zajęcia:
Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto Centrum Sztuki w Oławie.

Dane do przelewu:
Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć i miesiąc, za który wnosi się opłatę.