Dziecięcy zespół wokalny OKTAWA

Dziecięcy zespół OKTAWA powstał w Centrum Sztuki w listopadzie 2021 roku. Grupa ma na celu skupiać i rozwijać dzieci zainteresowane edukacją muzyczną – kształcić je wokalnie oraz artystycznie, wspierać kiełkujące pasje i animować do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Zespół OKTAWA tworzony jest przez dzieci – dla dzieci, co znaczy że repertuar grupy jest adekwatny do wieku i predyspozycji młodych wykonawców, tym samym kierowany jest do najmłodszych widzów.
Śpiew zespołowy, oprócz wartości artystycznej, pełni także rolę dydaktyczną i wychowawczą, a zabawa i radość czerpane ze wspólnego śpiewania pozytywnie wpływają na ogólny rozwój dzieci i młodzieży, przygotowując je jednocześnie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Zajęcia zespołu odbywają się w Ośrodku Kultury (Filia nr 2 Centrum Sztuki w Oławie), w każdy wtorek miesiąca od godziny 17:00 do 18.00  i są nieodpłatne.