Capoeira

Czym jest Capoeira?
To brazylijska sztuka walki oparta na tańcu, śpiewie, płynności ruchu, akrobatyce i kulturze afrobrazylijskiej.

Dla kogo jest Capoeira?
Dla każdego! Dla osoby w każdym wieku i w każdym stopniu sprawności fizycznej.

Co jest potrzebne na zajęcia Capoeira?
Wygodny strój sportowy i woda, a także pozytywne nastawienie 😉
… nie trzeba skarpet, ani butów, ćwiczymy na boso.

Co dają zajęcia Capoeira?
Przede wszystkim wszechstronny rozwój: fizyczny, emocjonalny, intelektualny i estetyczny.
Treningi rozwijają sprawność fizyczną, koordynację oraz inteligencję ruchową.
Kształtują zdrową postawę i poprawne nawyki treningowe.
Zajęcia Capoeira uczą podstaw języka portugalskiego, umiejętności gry na instrumentach, rytmiki i śpiewu oraz elementów akrobatyki, a także przyjaźni, współpracy oraz zdrowej rywalizacji.
Można poznać elementy kultury afrobrazylijskiej np. tradycyjne tańce
Trenowanie Capoeira daje również okazję do wycieczek i poznania capoeiristas z różnych stron Polski i świata.

 

Opłaty za zajęcia:
Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto Centrum Sztuki w Oławie.

Dane do przelewu:
Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć i miesiąc, za który wnosi się opłatę.