Polski Instytut Sztuki Filmowej


Centrum Sztuki w Oławie otrzymało w 2015 roku dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego: Rozwój Kin w priorytecie Modernizacja kin i Cyfryzacja.

W ramach Priorytetu I :„Modernizacja kin” został zrealizowany projekt „Zakup ekranu i nagłośnienia kinowego do Ośrodka Współpracy Europejskiej ODRA”a w ramach Priorytetu II: „Cyfryzacja kin” projekt „Rozwój działalności Centrum Sztuki w Oławie – zakup cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D”.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 335.155,00 zł netto w tym:

dofinansowanie PISF wyniosło 167.009,07 zł netto,
wkład własny – 168.145,93 zł netto (środki z dotacji celowej gminy Miasto Oława oraz środki własne Centrum Sztuki).
Otwarcie kina i rozpoczęcie działalności kinowej miało miejsce 29.05.2015.

2016
Dofinansowanie 42.Forum Wokół Kina organizowane przez Centrum Sztuki w Oławie.

Największa ogólnopolska impreza branżowa dystrybutorów kinowych i kiniarzy. Pokazy przedpremierowe, panele dyskusyjne, prezentacje tematyczne. 47.edycja Forum odbywała się w kinie ODRA w Oławie. Centrum Sztuki było jej organizatorem. Finansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej, dochód z akredytacji, sponsorzy.
Dofinansowanie PISF: 10 000,00 zł


2015
Program: Rozwój kin

Priorytet: Cyfryzacja
“Rozwój działalności Centrum Sztuki w Oławie – zakup cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D” – zakup projektora cyfrowego, serwera kina cyfrowego, procesora wizyjnego, obiektywu projekcyjnego, komputera, lampy, układu do projekcji 3D oraz szkolenia z obsługi.
Całkowity koszt: 177 100,00 zł w tym dofinansowanie PISF 88 408,32 zł.

Program: Rozwój kin
Priorytet: Modernizacja kin
“Zakup ekranu i nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie” – zakup ekranu kinowego i zestawu nagłośnienia kinowego
Całkowity koszt: 158 055,00 zł w tym dofinansowanie PISF 78 600,75 zł.