Fundacja Orange

V edycja programu Akademii Orange

Całkowity koszt: 22 000,00 zł, w tym dofinansowanie Orange: 16 000,00 zł

Projekt 8O’ława opierał się na warsztatach dziennikarskich, muzycznych i post produkcji filmowej, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i technologii. Tematem przewodnim były lata 80’te XX w. w mieście Oława. To inicjatywa partnerska wspierająca edukację artystyczną.

Efektem końcowym był koncert wprowadzający do multimedialnego widowiska z muzyką na żywo, wystawą fotografii oraz projekcją filmową w tle. Koncert piosenek lat 80tych w wykonaniu zespołu OK Band (zespół działający przy instytucji) oraz uczestników warsztatów. Wydarzenie zostało zarejestrowane filmowo. Na imprezie finałowej zostały przedstawione efekty pracy warsztatowej – projekcja filmów, nagranych na zajęciach, występ muzyczny osób z warsztatów muzycznych, efekt pracy przygotowania wystawy zdjęć z lat 80-tych.

Projekt łączył przeszłość, znaną nastolatkom z archiwalnych materiałów, wspomnień osób starszych, z drugą dekadą XXI w. Dla młodzieży połączenie stosowanych technologii z tematem wydarzeń z lat 80’tych XX wieku to nowe doświadczenie. Współczesne narzędzia pracy oraz profesjonalna kadra pomogły młodzieży odnaleźć sposób na wskrzeszenie przeszłości, dostarczając im satysfakcji z pracy oraz edukując artystycznie.

Współpracę przy projekcie podjęły podmioty prywatne i publiczne mające wspólny cel: zainteresowanie młodzieży kulturą i sztuką z wykorzystaniem nowych technologii.

Projekt – cześć warsztatowa oraz finał był realizowany od stycznia do końca maja 2014roku. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców projektem, w późniejszym czasie również były emitowane filmy nakręcone podczas projektu oraz powtórzony został koncert zespołu OK Band z finałowej części projektu podczas dni miasta “Dni Koguta” w czercu 2014r.

Główne cele projektu:

1. Edukacja artystyczna

Aktywny udział młodzieży w warsztatach muzycznych, post produkcji filmowej i dziennikarskich jako kulturalna podróż w czasie. Dużą wartością projektu było zaangażowanie osób, które profesjonalnie zajmują się historią, muzyką, dziennikarstwem oraz filmem. Działania warsztatowe ukierunkowane były na rozbudzenie i wzbogacenie wiedzy i umiejętności młodzieży.

2. Integracja społeczności lokalnej

Zaangażowanie młodzieży podczas prowadzenia dokumentacji lat 80’tych na podstawie wspomnień mieszkańców Oławy (rodziców, dziadków). Przeprowadzenie wywiadów, nakręcenie filmu oraz organizacja koncertu muzyki z lat 80’tych było okazją do rozmów międzypokoleniowych, próbą zrozumienia i wskrzeszenia ducha tamtych lat.

3. Wykorzystanie nowych technologii

Jak sprawić, żeby edukacja artystyczna młodzieży była dla niej pasjonująca, a jednocześnie efektywna. Cel pomogły osiągnąć nowe technologie i narzędzia służące pracy twórczej. Młodzież poprzez udział w projekcie pozyskała umiejętności i wiedzę m.in. z zakresu techniki montażu filmowego oraz dokumentacji rzeczywistości za pośrednictwem nowych technologii. Poprzez poznanie i stosowanie technik filmowych, narzędzi cyfrowych oraz nowych mediów komunikacyjnch, młodzież uczestniczyła w kreatywnych działaniach artystycznych.

4. Nawiązanie partnerstwa z:

  • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Oławie

  • Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Oławie

  • Pascal Production

Projekt 8O’ława był pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w mieście i powiecie. Młodzież miała szansę na przejście całego procesu tworzenia wydarzenia kulturalnego u boku profesjonalistów. Działanie opierało się na metodzie warsztatowej, dzięki której młodzież zapozna się z najnowszymi technologiami. Projekt był okazją do przybliżenia nastolatkom niedalekiej historii w sposób ciekawy i zaangażowany. Współczesne narzędzia pracy oraz profesjonalna kadra pomogły młodzieży odnaleźć sposób na wskrzeszenie przeszłości, którą żyli ich rodzice i dziadkowie, dostarczając im satysfakcji z pracy oraz edukując artystycznie. Projekt był także okazją do współpracy środowisk, które na co dzień nie pracują nad wspólnymi przedsięwzięciami. Młodzież nabrała nowych doświadczeń, pozyskała nowe umiejętności. Efektem było przedstawienie multimedialne, które obejrzeli mieszkańcy Oławy (zarówno w sali widowiskowej, jak również w multimediach). To zadanie interdyscyplinarne, którego tematem przewodnim są lata 80-te XX w. oraz pokazanie historii w niebanalny i ciekawy dla młodzieży sposób, z zaangażowaniem ich na każdym etapie jego tworzenia.

Elementy edukacji kulturalnej

Edukacja historyczna – młodzież poznała historię lat 80’tych dzięki wywiadom, poszukiwaniom materiałów historycznych. Wprowadzenie w temat całej dekady lat 80-tych w Oławie-warsztaty realizowane w bibliotece z historykiem, pracownikiem IPN.

Edukacja muzyczna:

– zapoznanie się z muzyką z lat 80’tych – kontekst społeczny utworów,

– poznanie podstaw emisji głosu,

– praca nad interpretacją piosenek i autoprezentacją,

– kształcenie umiejętności wokalnych

– pokonanie tremy, pierwsze doświadczenia sceniczne

Edukacja dziennikarska:

– praktyczne metody pracy dziennikarza,

– dokształcenie w zakresie fotoreportażu i pracy operatora kamery.

Edukacja produkcji i postprodukcji filmowej:

– praca na profesjonalnym sprzęcie do rejestracji audio-wizualnej,

– uczestnictwo we wszystkich etapach produkcji filmowej,

– poznanie metod pracy profesjonalnego producenta

Uczestnicy warsztatów pozyskali doświadczenie pracy twórczej w zespole, wykazali się kreatywnością i innowacyjności.

Rezultaty działania:

Produkty powstałe w wyniku projektu:

1. Całościowy film reportażowy zawierający multimedialne intro, outro, nowoczesne formy narracji takie jak animacja 2D, lektor, narracja wielowątkowa, retrospekcja, wywiady, zdjęcia starej Oławy płynnie animujące się w ujęcia z chwili obecnej.

2. Seria kilku krótkich filmów będących wycinkami całościowego materiału filmowego mające swoją tematykę i realizujące dane zagadnienie (1-2 min)

3. Film obrazujący kulisy (backstage) całych warsztatów oraz procesu tworzenia scenariusza, prac postprodukcyjnych itp.

Filmowy materiał edukacyjny (pkt.1-3) powstały podczas realizacji projektu będzie do wykorzystania przez inne podmioty po zakończeniu projektu.

Wydarzenia kulturalne:

1. Przedstawienie multimedialne 80’ława z muzyką na żywo i projekcją filmu w tle

2. Wystawa fotografii, której tematem przewodnim będzie Oława i jej mieszkańcy z lat 80’tych

Projekt “8O’ława” pobudził młodzież do zaintereowania się własnym miastem. Odkryli, że żyje tu wiele interesujących osób, zapoznali się z historią miasta, odszukali swoich przodków na fotografiach archiwalnych. Mieszkańcy zaczepiani na ulicy chętnie i w sposób bardzo interesujący opowiadali o latach 80-tych, co uświadomiło im, że miasto ma swój klimat, nie jest nudne. Ważnym aspektem był dialog międzypokoleniowy i szerokie spektrum zagadnień realizowanych podczas projektu. Projekt zintegrował środowiska lokalne, obudził patriotyzm mieszkańców i poczucie przynależności do miejskiej społeczności.