Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowe technologie w kulturze – rozbudowa infrastruktury Centrum Sztuki w Oławie

2016
Program: Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet: Infrastruktura domów kultury

Centrum Sztuki w Oławie zakończyło realizację zadania wyposażenia studia filmowego oraz zakupu sprzętu do audiodeskrypcji w ramach wniosku pn. „Nowe technologie w kulturze – rozbudowa infrastruktury Centrum Sztuki w Oławie”. Zakup sprzętu do audiodeskrypcji umożliwi osobom niepełnosprawnym (słabo i niedowidzącym) korzystanie z propozycji kulturalnych oferty Centrum Sztuki, dotyczy to zarówno propozycji filmowych oraz teatralnych. Wyposażenie studia filmowego obejmowało zakup specjalistycznego sprzętu (kamery, mikrofony, lampy, statywy itp. , komputer z oprogramowaniem) umożliwiającego rozszerzenie oferty edukacji artystycznej realizowanej przez instytucję. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez instruktorów – profesjonalistów branży filmowej umożliwią rozwój umiejętności zainteresowanych osób w zakresie realizacji krótkich form filmowych, animacji oraz produkcji i postprodukcji filmowej. Studio filmowe zlokalizowane jest w Ośrodku Współpracy Europejskiej ODRA przy ul. Młyńskiej 3 w Oławie. Oferta jest udostępniona osobom zainteresowanym od października 2016.

Całościowy koszt zadania – 100.906,23 zł., kwota dofinansowania przez MKiDN – 72.000 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyposażenie sal edukacyjnych Ośrodka Kultury w Oławie

2012
Program: Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet: Infrastruktura domów kultury

W listopadzie 2012 r. w Ośrodku Kultury w Oławie zakończony został projekt doposażania sal edukacyjnych dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury kultury w priorytecie Infrastruktura domów kultury pt. “Wyposażenie sal edukacyjnych Ośrodka Kultury w Oławie”.

W ramach projektu zakupiono poniższe wyposażenie:

  • do sali do ćwiczeń z przebieralniami: lustra, mobilna podłoga taneczna, drążki, nagłośnienie sali, ławki do przebierania
  • do pracowni plastyczno – rzeźbiarskiej: krzesła, stoły, sztalugi
  • do pracowni fotograficznej: aparaty fotograficzne, zestaw oświetlenia studyjnego, monitor, statyw i zestaw ciemniowy
  • do sali wykładowej (wielofunkcyjnej): krzesła, stoły, wieszaki na kółkach, biurko i zestaw nagłośnieniowy

 

Koszt całkowity zadania wyniósł: 180.894,49 zł zł z tego dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 135.109,21 zł.

Stopień realizacji wskaźników projektu został osiągnięty w 100%.

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie i umową o dofinansowanie.