Listopadowe wystawy

Data: Listopad 2020 Miejsce: Ośrodek Kultury w Oławie ul. 11 Listopada 27 | Galeria OKO Online

Opis

Listopadowe wystawy

W listopadzie zapraszamy wirtualnie do Galerii OKO mieszczącej się w Ośrodku Kultury (filia nr 2 Centrum Sztuki w Oławie) na wystawę RAZEMRAZEM autorstwa prof. Anny Marii Kramm oraz studentów oraz absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Ponadto, na I piętrze Ośrodka Kultury znajduje się Wystawa nr 1i 2 prac studentów Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, grupa AVANTI pod kierunkiem Bożeny Potoczny “KOLOREM wbrew pandemii”.

RazemRazem – w poszukiwaniu przestrzeni wspólnej

Tytuł wystawy jest naszą odpowiedzią na czas, w którym obecnie wszyscy się znajdujemy” – mówi prof. Anna Maria Kramm, i dodaje: “Wystawa sztuki to wspólne przeżycie a wystawie zatytułowanej „RazemRazem”, przyświeca szczególna myśl. Sens słowa “razem”, odczytujemy na wiele sposobów: uczeń-mistrz, grupa twórców, razem wraz. Zainicjowane wystawą spotkanie w Galerii OKO w Centrum Sztuki w Oławie służy – po raz kolejny – poznaniu i wzajemności. Chcąc jeszcze lepiej zrozumieć sens zawarty w „podwójnym razem”, na krótką chwilę, odnosimy się do namysłu reprezentowanego przez twórcę filozoficznej myśli interpretacji, Hansa Georga Gadamera, który w doświadczaniu sztuki, rozpoznał rzeczywistą postać ludzkiego doświadczenia i rozumienia świata. Najbardziej absorbujące i zarazem najbardziej ukryte w „doświadczeniu razem”, pozostaje poszukiwanie przestrzeni wspólnej...”

W chwili obecnej ze względu na sytuację epidemiologiczną i brak możliwości organizacji wystaw dla zwiedzających, proponujemy Państwu materiał filmowy nt wystawy: