Centrum Sztuki w Oławie zatrudni osobę na stanowisko: KONSERWATOR

Centrum Sztuki w Oławie zatrudni osobę na stanowisko: KONSERWATOR
wymiar czasu pracy – ½  etatu 

Zakres obowiązków:

  • Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych
  • Utrzymanie w sprawności technicznej  sprzętu będącego na wyposażeniu instytucji 
  • Usuwanie drobnych awarii 

Wymagania: 

  • prawo jazdy kat. B
  • zdolności manualne i doświadczenie w obsłudze podstawowych elektronarzędzi

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje oraz umiejętności

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem „Konserwator”
 do dnia 2 września 2020r. do godz. 15.00 na adres:
Centrum Sztuki w Oławie, filia nr 1 – Ośrodek Współpracy Europejskiej ODRA, 

ul.  Młyńska 3, 55-200 Oława (w godz. 10.00 -18.00)
parter (recepcja)

lub e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl.

Administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Centrum Sztuki w Oławie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie art. 221 ustawy kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pan wyraźnej zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek na adres mailowy iod@kultura.olawa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wysyłając dokumenty prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centrum Sztuki w Oławie.”

Jeśli chcecie Państwo brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez nas prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centrum Sztuki w Oławie w celach przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.