Kino szkoła

Logo Kino Szkoła

kinoszkola.pl

KinoSzkoła, edycja VII, rok szkolny 2017/2018

„KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości
i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.
W roku szkolnym 2015/2016 w ponad 1730 zajęciach KinoSzkoły wzięło udział ponad 180 tysięcy uczestników.

Kinoszkoła – KARTA ZGŁOSZENIA z REGULAMINEM 2017

Katalog KinoSzkoła 2017/2018

Założenia programowe:
Nadrzędnym celem programu jest pomoc nauczycielom w szkolnej praktyce wychowawczej, stąd priorytetowy cykl profilaktyczno-społeczny „Filmowe drogowskazy”, adresowany jest głównie do wychowawców i pedagogów szkolnych. Tematy prelekcji oraz dobór filmów w tym cyklu powstały w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Projekcje specjalnie wyselekcjonowanych filmów poprzedzają ok. 30 minutowe prelekcje prowadzone w formie aktywizującej uczestników.
Cykl trójwymiarowy „Filmowy alfabet” jest uzupełnieniem zajęć języka polskiego oraz sztuki na poziomie szkoły podstawowej. Celem zajęć w tym cyklu jest poszerzenie wiedzy uczniów
z zakresu terminologii filmoznawczej. Po ok. 30 minutowej prelekcji następuje projekcja specjalnie dobranych filmów w formacie 3D.
„KinoPrzedszkole” to propozycja dla najmłodszych widzów. Pomiędzy projekcjami polskich, krótkometrażowych filmów, odbywają się zabawy edukacyjne, profilujące odbiór filmu
w założonym w temacie prelekcji kierunku. Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Trwają od 60 do 70 minut.
„Warsztaty Medialne dla uczniów” to różnorakie zajęcia składające się z części teoretycznej i i praktycznej. Ich celem jest wzrost kompetencji medialnych wśród uczniów. Zajęcia trwają około 90 minut.
Na czas rekolekcji, przygotowaliśmy cykl „Rekolekcje z filmem”, mające w założeniu możliwość podjęcia refleksji religijnych dzięki kontaktowi z dziełem filmowym.
Nauczycielom proponujemy „Szkolenia dla gron pedagogicznych”, dzięki którym poszerzą wiedzę z zakresu wykorzystywania mediów w praktyce wychowawczej. Tematyka zajęć została ułożona na podstawie rozmów i ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 180 minut. Prowadzącymi są wykładowcy akademiccy i metodycy.
Dla rodziców przygotowaliśmy „Szkolenia dla rodziców i opiekunów”. Tematyka tych zajęć związana jest z funkcjonowaniem wychowanków w świecie nowych mediów oraz z kształtowaniem pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 120 minut. Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy akademiccy oraz trenerzy rozwoju osobistego.
Dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz osób uczestniczących w „Klubach Seniora” proponujemy cykl KinoSzkoła Seniora. Prezentujemy wybór wartościowych filmów z ostatnich lat, które poruszają za serce i skłaniają do namysłu. W programie znajdują się zarówno niezwykle dowcipne komedie, jak i pouczające dramaty. Każdą projekcję otwiera ok. 30-minutowa akademicka prelekcja.

Autorzy programu:
Dyrektorem programowym IPEM „KinoSzkoła” jest dr Joanna Zabłocka-Skorek, filmoznawczyni, pedagożka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej. Dysertację doktorską pt.: „Aksjologiczne aspekty edukacji audiowizualnej w kontekście dominujących postaw odbiorczych uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim.

WSPÓŁAUTORZY VI edycji IPEM „KinoSzkoła”:
– Katarzyna Michalska – cykl „Wyraź się przez media!” – warsztaty medialne dla gimnazjum
– dr Marcin Skorek – Warsztaty Młodego Filmowca „Kręcimy!”
– Łukasz Tura – cykl rekolekcje z filmem
– Aleksandra Urbanowicz-Nieradko, Łukasz Nieradko – cykl „Internet- niezbędnik użytkownika” – warsztaty medialne dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI

Nagrody:
Program dwukrotnie nominowany do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
w kategorii edukacja młodego widza (za rok 2012 i 2013).
LAUREAT NAGRODY PISF w kategorii edukacja młodego widza (rok 2013).

Patronaty i rekomendacje:
Program objęty patronatem OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI;
Program objęty patronatem POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ;
Program objęty patronatem merytorycznym Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego;
Program rekomendowany przez CENTRALNY GABINET EDUKACJI FILMOWEJ
W ŁODZI;
CERTYFIKAT FILMOTEKI NARODOWEJ dla programu edukacji filmowej;
Program „KinoSzkoła” należy do „Koalicji dla Edukacji Filmowej”.