31.12.2021

167.900 zł dla Centrum Sztuki w Oławie!

20 sierpnia 2021
Ogłoszono wyniki programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Centrum Sztuki w Oławie na projekt grantowy: KONWERSJA CYFROWA CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE – ZAKUP PROFESJONALNEGO SPRZĘTU AUDIO-VIDEO I PĘTLI INDYKCYJNEJ otrzymało dofinansowanie w wysokości 167.900 zł. W ramach dotacji zostanie sfinansowane doposażenie studia filmowego i studia nagrań oraz wyposażenie sali widowiskowo-kinowej i stanowiska kasy w OWE ODRA w pętlę indukcyjną wspomagająca osoby niepełnosprawne. Dotacja stanowi 100% kosztów projektu.