Rzeźba w glinie, gipsie oraz wosku – warsztaty weekendowe

RZEŹBA (przy określonych zadaniach – wykorzystanie rozmaitych alternatywnych materiałów i technik – glina, plastelina, wosk, gips itp.)

Warsztaty odbędą się 8-9.02.2020 (sobota, niedziela) 8h (2×4 h). Przeprowadzenie zajęć jest uzależnione od frekwencji, minimum 8 osób. Zapisy od września.

Przykładowa tematyka zajęć:

Draperia – Sposoby konstruowania kompozycji materiałów miękkich – takich jak tekstylia, zmięty papier itp. – rzeźbienie z natury w/g zaaranżowanej kompozycji

Głowa – różne etapy w zależności od stopnia zaawansowania uczestników:

1. Podstawy – podstawowe bryły z jakich składa się głowa wymiarowanie, proporcje

2. Detal – szczegółowe omówienie anatomii oraz sposoby modelowania detali takich jak oko, nos, ucho usta do wykorzystania w przyszłej pracy nad portretem.

3. Portret na podstawie modela : Zdjęcie – metody mierzenia I przenoszenia proporcji ze zdjęcia na rzeźbę pełno przestrzenną w celu uzyskania podobieństwa z modelem na żywo oraz autoportret przy wykorzystaniu luster oraz zdjęć.

Postać – różne etapy w zależności od stopnia zaawansowania uczestników:

1. Kroki – omówienie zasad konstrukcji stelażu, anatomii oraz proporcji w rzeźbie postaci. Postać statyczna, postać w ruchu. Zadanie polegające na wykonaniu serii przestrzennych szkiców w celu zapoznania się z możliwościami komponowania rzeźby na etapie konstrukcji oraz pierwszego narzutu materiału.

2. Detal – Obserwacja, szczegółowe omówienie anatomii, modelowanie, charakterystyka dynamiki detali postaci takich jak np dłonie, stopy, przedramiona itp

3. Postać w skali – Dobranie odpowiedniej do możliwości uczestników oraz warunków technicznych skali I materiału. Realizacja rzeźby postaci. Bardziej szczegółowe omówienie anatomii człowieka. Proporcje, wymiarowanie.

Zwierzę – W różnych skalach skali omówienie zasad konstrukcji stelażu, podstawowych proporcji, sposobu wymiarowania oraz modelowania postaci wybranych zwierząt, anatomia zwierząt.

Płaskorzeźba – Zadania kompozycyjne uwzględniające redukcję trzeciego wymiaru o różnej głębokości modelowania. Omówienie zagadnień takich jak medalierstwo, tablice pamiątkowe, liternictwo. Wykorzystanie w praktyce znajomości zasad perspektywy. Metody modelowania wgłąb lub ponad linię płaszczyzny płaskorzeźby. Rzeźba pół przestrzenna.

Prowadzący – Michał Wasiak

W roku 2004 ukończył Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie – szkołę instruktorów rękodzieła. Zdobył tam tytuł Czeladnika rzeźby w drewnie oraz wykonał dwie prace dyplomowe w zakresie haftu oraz form użytkowych.

W 2005 r. Rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku Rzeźba. Dyplom magisterski obronił w roku 2011.

Kolejne kilka lat poświęcił na samodzielną praktykę twórczą w zakresie rzeźby oraz projektowania i wykonawstwa autorskich mebli.

Ostatnie trzy lata (2015-18) to czas studiów doktoranckich pod okiem prof. Christosa Mandziosa na ASP we Wrocławiu. Aktualnie jest tuż po otwarciu przewodu doktorskiego.

Na koncie ma szereg realizacji rzeźbiarskich i rysunkowych w rozmaitych skalach i materiałach. Dobrze czuje się zarówno w tematyce przedstawiającej, jak i abstrakcyjnej.

Uczestniczył w wielu konkursach artystycznych – otrzymał kilka nagród i wyróżnień za prace medalierskie, projektowe (rzeźba w architekturze i urbanistyce) oraz rysunkowe.

Więcej informacji oraz zdjęcia prac: facebook.com/MichalWasiakArt lub michalwasiak.art.pl

Od kilku lat zajmuje się intensywnie rzeźbą figuratywną. Studiuje ciało człowieka, anatomię oraz możliwe jego interpretacje. Tytuł jego pracy doktorskiej to “Portret człowieka współczesnego”.

Opłaty za zajęcia:
Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto Centrum Sztuki w Oławie.

Dane do przelewu:
Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć i miesiąc, za który wnosi się opłatę.