Orkiestra dęta

Kapelmistrzem Oławskiej Orkiestry Dętej jest Tadeusz Mroczek.

Orkiestra składa się z osób dorosłych i młodzieży (wiekowo od 16 do 75 lat). Ilość muzyków w orkiestrze jest zmienna z powodu wymagań dyscypliny i umiejętności gry na instrumentach.

Obecnie orkiestra liczy 28 muzyków.

Próby orkiestry odbywają się we wtorki i piątki od godz. 17.00 do 19.00. Nauka gry na instrumentach dla zainteresowanych odbywa się we wtorki i piątki od godz. 14.00 do 16.00.

Orkiestra oławska z każdym miesiącem wzbogaca swój repertuar i występuje publicznie w różnego rodzaju uroczystościach proponując słuchaczom muzykę: marszową, rozrywkową, religijną i żałobną. Orkiestra obsługuje: festyny, dożynki, przemarsze i inne imprezy okolicznościowe.

Dotychczas Oławska Orkiestra Dęta brała udział m.in.:

w koncercie „MUSICA-SACRA” we Wrocławiu wraz z renomowanymi chórami zrzeszonymi w oddziale dolnośląskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
w uroczystościach świąt państwowych (3-go Maja, 11-ty Listopada), w koncertach dożynkowych
w koncertach kolędowo – noworocznych.
Ambicją kapelmistrza i muzyków jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu artystycznego, który dałby orkiestrze możliwości uczestniczenia w konkursach środowiskowych, regionalnych i krajowych.