Rysunek i malarstwo – zajęcia przygotowawcze do szkół artystycznych w grupach do 5 osób

Zajęcia w grupach do 5 osób, w wieku od 15 roku życia wzwyż, m. in. przygotowawcze na wyższe uczelnie artystyczne. Czas trwania 12 tygodni, z możliwością wydłużenia zajęć.

Cykl zajęć, które docelowo będą wspierały przygotowania zarówno do egzaminów wstępnych na uczelnie plastyczne, jak i pracę twórczo-rzemieślniczą. Przygotowywały będą również środowiskowo do odbioru działań twórczych w naszej społeczności. W cyklach zadaniowych w oparciu o wybrane zagadnienia z historii sztuki, będzie realizowana nauka:
– o kierunkach w sztuce, o kompozycji,
– o rysunku naturalistycznym i konstrukcyjnym w różnych technikach graficznych,
– o różnorodnych technikach malarskich.

Zajęcia będą się odbywały w ustalonej planem szczegółowym chronologii zadaniowej. Każde zadanie podporządkowane będzie jednemu tematowi głównemu. Na przykład:

Temat: Kompozycja otwarta
Metody: krótki wykład porównawczy na temat sztuki starożytnego Egiptu, gotyckiej i secesyjnej, uzupełniony pokazem ilustracji reliefu egipskiego, gotyckiego i ornamentu secesyjnego.
Na podstawie pozyskanych informacji i wybranego motywu np. roślinnego zaprojektowanie i wykonanie własnego projektu reliefu stylizowanego w konwencji jednego z omawianych kierunków.
Wykonanie:
szkice studyjne ołówkiem na papierze wybranego obiektu roślinnego – poznanie formy
stylizacja elementu w wybranej konwencji – utrwalenie wiadomości o danym kierunku.
multiplikacja elementu – tworzenie kompozycji otwartej ( cd. szkiców ).
wykonanie kompozycji płaskiej w formie graficznej i kolorystycznej w formacie A 4.
Cele zadania: poznanie pojęcia kompozycji otwartej, graficznej i kolorystycznej, stylu i kierunku w sztuce, konwencji, interpretacji i metafory, multiplikacji oraz budowa warsztatu pracy plastycznej.

Tempo poznawania zagadnień i pojęć plastycznych oraz realizacja poszczególnych etapów prac, byłoby dostosowywane do indywidualnych możliwości poszczególnych uczestników. Zadania skomponowane byłyby w sposób umożliwiający kontynuację zagadnień i synchroniczny rozwój stopnia ich trudności, w zależności od indywidualnych postępów uczestników jak również ich zainteresowań. W przypadku osób działających rzemieślniczo zadania będą dostosowywane do dziedziny, w której tworzą.

Zajęcia poprowadzi Krystyna Wołowska

Autorka ponad 20 wystaw indywidualnych i uczestniczka ponad 60 zbiorowych w kraju i zagranicą: Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Litwa, Chiny.

W swoich poszukiwaniach malarskich i rysunkowych inspiruje się odczuwalnymi przestrzeniami w pięknie zewnętrznego świata, które również utrwala fotografując dynamiczne kompozycje nieba i zakamarki naturalistycznych ogrodów. Z pasją uprawia własny ogród i projektuje dla innych.

Dyplom z malarstwa uzyskała w 1988 roku we wrocławskiej PWSSP – dzisiaj ASP, w pracowni prof. Stanisława Kortyki.
W roku 1989-90 była laureatką stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
Jest nauczycielem dyplomowanym, odznaczonym Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.

Zajęcia rozpoczną się przy frekwencji 5 osób.

Opłaty za zajęcia:
Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto Centrum Sztuki w Oławie.

Dane do przelewu:
Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć i miesiąc, za który wnosi się opłatę.