Formowanie negatywowe w gipsie – warsztaty weekendowe

Warsztaty odbędą się 14-15.03.2020. Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest minimalna frekwencja 8 osób.

Uczestnicy zapoznają się z techniką wykonywania formy negatywowej dowolnego obiektu przestrzennego – np. wcześniej wykonanych przez siebie rzeźb lub przedmiotów użytkowych. Omówimy rodzaje i możliwości zastosowania form traconych (jednorazowych) oraz form składanych – wielokrotnego użytku. Wykonane w czasie warsztatów formy pozwolą na powielenie danego obiektu poprzez odlanie pozytywu w gipsie, betonie lub odciśnięcie w glinie ceramicznej, z możliwością jego późniejszego wypalenia. Omówimy również, na przykładzie, sposób wykonywania form wielokrotnego użytku w silikonie do przyszłego zastosowania samodzielnie lub na kolejnych warsztatach.

Prowadzący – Michał Wasiak

W roku 2004 ukończył Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie – szkołę instruktorów rękodzieła. Zdobył tam tytuł Czeladnika rzeźby w drewnie oraz wykonał dwie prace dyplomowe w zakresie haftu oraz form użytkowych.

W 2005 r. Rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku Rzeźba. Dyplom magisterski obronił w roku 2011.

Kolejne kilka lat poświęcił na samodzielną praktykę twórczą w zakresie rzeźby oraz projektowania i wykonawstwa autorskich mebli.

Ostatnie cztery lata (2015-19) to czas studiów doktoranckich pod okiem prof. Christosa Mandziosa na ASP we Wrocławiu. Aktualnie po otwarciu przewodu doktorskiego.

Na koncie ma szereg realizacji rzeźbiarskich i rysunkowych w rozmaitych skalach i materiałach. Dobrze czuje się zarówno w tematyce przedstawiającej, jak i abstrakcyjnej.

Uczestniczył w wielu konkursach artystycznych – otrzymał kilka nagród i wyróżnień za prace medalierskie, projektowe (rzeźba w architekturze i urbanistyce) oraz rysunkowe.

Więcej informacji oraz zdjęcia prac: facebook.com/MichalWasiakArt lub michalwasiak.art.pl

Od kilku lat zajmuje się intensywnie rzeźbą figuratywną. Studiuje ciało człowieka, anatomię oraz możliwe jego interpretacje. Tytuł jego pracy doktorskiej to “Portret człowieka współczesnego”.

 

 

 

 

 

Opłaty za zajęcia:
Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto Centrum Sztuki w Oławie.

Dane do przelewu:
Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć i miesiąc, za który wnosi się opłatę.