Dokumenty

Centrum Sztuki:

Struktura
Regulamin karty podarunkowej
Statut organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej
Zarządzenie w sprawie procedury zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2014 z dnia 01.11.2014 w sprawie ustalenia zasad i stawek za wynajem pomieszczeń i sprzętu Centrum sztuki w Oławie
Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie z dnia 01.11.2014 w sprawie ustalenia zasad i stawek za wynajem pomieszczeń i sprzętu Centrum sztuki w Oławie